Kadar Caj Perkhidmatan KUP

Kategori A1

100 meter dan ke bawah

RM800

untuk sekali pembayaran
Caj pengurusan koridor utiliti

Kelulusan izin lalu

Kelulusan permit kerja

Perakuan sijil siap kerja

Pengurusan dan pemulangan wang deposit

Caj pembangunan dan mengemaskini pangkalan data utiliti
Pengukuran dan penyediaan as-build perlu dilaksanakan oleh pemohon berdasarkan Garis Panduan JUPEM.

Kategori A2

101 meter hingga 1,000 meter

RM8.00

per meter
Caj pengurusan koridor utiliti

Kelulusan izin lalu

Kelulusan permit kerja

Perakuan sijil siap kerja

Pengurusan dan pemulangan wang deposit

Caj pembangunan dan mengemaskini pangkalan data utiliti
Pengukuran dan penyediaan as-build perlu dilaksanakan oleh pemohon berdasarkan Garis Panduan JUPEM.
Penyediaan ROW, Pengging dan Pelan Infra Utiliti disediakan oleh pemohon menggunakan Panel KUP

Kategori A3

Lebih dari 1,001 meter

RM18.00

per meter
Caj pengurusan koridor utiliti

Kelulusan izin lalu

Kelulusan permit kerja

Perakuan sijil siap kerja

Pengurusan dan pemulangan wang deposit

Caj Pelan Row Dan Pegging
Caj Pelan Infra Utiliti
Caj pembangunan dan mengemaskini pangkalan data utiliti
Pengukuran dan penyediaan as-build perlu dilaksanakan oleh pemohon berdasarkan Garis Panduan JUPEM.

Akaun Bank Koridor Utiliti Pahang Sdn. Bhd.

Maybank I 5060 1662 7357